افتتاح حساب ترکیه
حق طلاق زن

گرفتن حق طلاق زن این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده و بسیاری از خانم ها به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند. گرفتن حق طلاق کار سختی نیست اما مراحل قانونی بسیاری دارد. شاید این مطلب شادمگ روزی به کارتان بیاید. حتما این مطلب را خوب مطالعه کنید.

روش های گرفتن حق طلاق زن

این روزها حق طلاق بیشتر از همیشه تبدیل به یک عرف در ازدواج شده است. وکالتی که ضامن حقوق زن در زمان طلاق خواهد بود و معایب و مزایایی را برای هر دو طرف به همراه دارد. مراحل گرفتن حق طلاق بسیار ساده و با مراجعه به یک دفتر اسناد رسمی طی چند ساعت انجام می‌شود اما پیچ و خم‌های قانونی داشتن حق طلاق در مرحله دریافت آن نیست.

در این مقاله علاوه بر مراحل گرفتن حق طلاق ، نکات مهمی درباره‌ی شرایط طلاق با داشتن حق طلاق را عنوان می‌کنیم. البته پیش از هرچیز فراموش نکنید که برای طلاق با داشتن وکالت در طلاق داشتن وکیل برای خانم الزامی است. این نکته را هم به یاد داشته باشید که بعد از گرفتن حق طلاق به دلیل دعوای بی دلیل زن و شوهر سراغ طلاق نروید. اینها یکی از مسائل طبیعی است که در اکثر خانواده‌ ها بر اثر رفتارهای اشتباه طرفین بوجود می آید.

طلاق گرفتن -حق طلاق زن

حق طلاق زن چیست؟

براساس ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن را طلاق دهد و طبق قانون ایران حق طلاق با مرد است .
قانون و شرع حق طلاق را به مرد داده است ،حق طلاق مرد فضولی ناپذیر و تعلیق ناپذیر است اما امکان وکالت دادن در آن وجود دارد و مرد می تواند به زن یا شخص ثالثی وکالت در طلاق بدهد.

اگر مرد به زن وکالت در طلاق بدهد برای اینکه زن نسبت به اجرای این حق اقدام کند نیاز به حضور مرد نمی باشد.مواد 1119،1129 و 1130 قانون مدنی مواردی که در آن زن می تواند نسبت به طلاق اقدام نماید را بیان کرده اند.

تفاوت وکالت در طلاق با حقی به واسطه شروط 12 گانه به زن داده شده است در این است که در وکالت در طلاق که عقدی جایز می باشد زن نیاز به اثبات امر خارجی ندارد و می تواند هر زمان که بخواهد نسبت به اعمال حق طلاق خود اقدام نماید اما در خصوص شروط 12 گانه و عسر و حرج زن ابتدا باید آن موارد را به اثبات رسانده و سپس از دادگاه درخواست طلاق کند.

نکته

حق طلاق مانع از آن نمی شود که زن از حقوق خود مثل مهریه مهریه محروم شود زیرا با وقوع نکاح زن مالک مهر می شود و وکالت در طلاق مانع از دریافت مهر نمی شود مگر اینکه ضمن وکالت در طلاق در خصوص عدم پرداخت مهر یا پرداخت میزان کمتر بین زوجین توافق شده باشد.

البته حق طلاق در صورتی که مطابق شرایط تنظیم نشده باشد قابل ابطال است. اگر حق طلاق به صورت وکالت بلاعزل باشد و یا ضمن سند نکاح تازمانی که نکاح باقی است قابل ابطال نیست.

بحران میانسالی در زنان ؛ چه چیزی در مورد آن می دانید ؟ موضوع مهمی که اکثر خانم های حدود 40 ساله درگیر آن می شوند. بحرانی که داشتن اطلاعات در مورد آن باعث می شود از اشتباه های زنانه کم شده و هم خودتان و هم اطرافیان‌تان از یک زندگی شاد و سالم بهره‌مند شوید.

حق طلاق با کیست؟

در خصوص حق طلاق ،علاوه بر تاکید شرع ،ماده 1133 قانون مدنی هم این حق را به مرد داده است .براساس ماده 1133 قانون مدنی:مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون،با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره :زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119،1129 و 1130 این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده 1119 در خصوص وکالت در طلاق می باشد که براساس این ماده مرد می تواند به زن وکالت بدهد که در صورت تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد.

عروس ایده آل مادرشوهر این ویژگی ها رو داره ؛ رازهایی که شما را بهترین عروس دنیا می کند

طبق ماده 1129 در خصوص عدم پرداخت نفقه توسط مرد و عدم امکان الزام او می باشد که در این صورت حاکم مرد را مجبور به طلاق می کند.

ماده 1130 در خصوص عسر و حرج می باشد که در صورت اثبات دادگاه مرد را مجبور به طلاق می کند و اگر اجبار ممکن نباشد زن به اذن حاکم شرع مطلقه می شود.
وکالت در طلاق که در ماده 1119 نیز به آن اشاره شده است می تواند ضمن سند نکاحیه باشد یا سند جداگانه ای که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شده است.آنچه اهمیت دارد این است که وکالت در طلاق با حق طلاق متفاوت می باشد و حق طلاق شرعا و قانونا با مرد است.

رفتار مقابل خانواده شوهر  یکی از سیاست های زنانه است که بسیار مهم است. خانم ها بایستی بدانند چطور به خانواده همسر خود توجه کنند تا جایگاه و منزلت خود را در نزد همسر و خانواده بالا ببرند .

دادگاه - حق طلاق زن

نکته

دادن وکالت در طلاق مانع از آن نیست که مرد بتواند حق خودش را که همان طلاق دادن است از دست بدهد.

حق طلاق زن در طلاق توافقی

پس از این که زن حق طلاق را از همسرش اخذ می کند، میتواند مراحل طلاق توافقی با وکالتنامه طلاق را با داشتن حق طلاق طی نماید،در طلاق توافقی با وکالتنامه طلاق اخذ وکیل طلاق توافقی برای شوهر اجباری است.
با مراجعه زن به شوهر و امضاء وکالتنامه، وکیل دادگستری با توجه به وکالتی که زن از شوهرش دارد وکیل مع الواسطه زوج می شود و به عنوان وکیل زوج می تواند همراه با زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت نماید که بقیه مراحل شبیه طلاق توافقی عادی می باشد.

شوهر تنبل در رابطه و زندگی مشترک برای طرف مقابل بسیار آزاردهنده است. این مدل مردها از قبول مسئولیت سرباز می زنند و استراحت و راحتی خودشان را ترجیح می‌دهند. اما شادمگ در حمایت از شما خانوم متعهد برخی نکات را آموزش داده که از شوهر تنبل شما بک مرد متعهد و جنتلمن خواهد ساخت.

شرایط لازم برای داشتن حق طلاق زن

حق طلاقی که به واسطه شرط ضمن عقد براساس ماده 1119 قانون مدنی به زن داده شده است تنها شرطی که دارد این است که تحقق شرط در محکمه به اثیات برسد .در صورتی که زن به واسطه وکالت نامه حق طلاق را از مرد دریافت کرده باشد نیاز به مراجعه به دادگاه وجود ندارد و حتی زن می تواند بدون حضور مرد خود را مطلقه سازد.

بنابراین داشتن وکالت در طلاق این مزیت را دارد که زن بتواند به راحتی و بدون اثبات امری نسبت به طلاق اقدام نماید.لازم به ذکر است که زوج برای اینکه به راحتی بتواند نسبت به اعمال طلاق اقدام نماید می بایست در ومالت نامه دریافتی نکات ذیل را رعایت کند:

ضمن اینکه وکالت در طلاق را دریافت می کند ،حق توکیل به غیر را نیز لحاظ نماید.
وکالت نامه را به صورت بلاعزل تنطیم نماید.
حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی را ساقط نماید تا روند طلاق به سهولت پیش رود.
نسبت به بذل بخشی از مهریه یا تما م مهر جهت دریافت حق طلاق با مرد به توافق برسد.
در خصوص حضانت و مهریه و نفقه و سایر حقوق خود در ازای دریافت وکالت در طلاق با مرد توافق نماید.

طلاق - حق طلاق زن
علاوه بر وکالت در طلاق زن می تواند براساس شروط 12 گانه مندرج در سند نکاح نسبت به طلاق اقدام نماید البته می بایست ابتدا ثابت نماید که مرد به تعهدات خود عمل نکرده و سپس دادگاه در صورت عدم امکان الزام مرد نسبت به طلاق،زن را مطلقه می سازد.بنابراین طلاق بر اساس شروط 12 گانه حق طلاق به معنای عامه و مطلق نیست زیرا علاوه بر اینکه بار اثبات برعهده زن است از سوی دیگر روند طولانی نیز دارد.

شروط 12 گانه مندرج در سند نکاح نسبت به طلاق

استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.
سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

تحول در زندگی با تمرین سکوت ذهن + راهکار های موثر برای آرام کردن ذهن

ادامه شروط

ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.
در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

محضر - حق طلاق زن
در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

نکته

مقصود از دریافت حق طلاق به صورت شرط ضمن عقد که در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است شروط 12 گانه نمی باشد زیرا این شروط نیاز به اثبات دارند.

افزایش جذابیت زنانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون اگر می خواهید شوهرتان تا پایان عمر با هیچ زنی جز شما رابطه ای را تجربه نکند بايد زني جذاب براي او باشيد. این روشها شما را دلبرترین زن دنیا می کند.

مراحل گرفتن حق طلاق زن

گرفتن حق طلاق پروسه‌ی کاغذبازی و اداری پیچیده‌ای ندارد. حق طلاق یک وکالتنامه است و پروسه‌ای به سادگی ثبت یک وکالتنامه مثل وکالت برای فروش خودرو دارد. با وجود اینکه مراحل گرفتن حق طلاق پیچیده نیست اما جزییات و نکاتی پیش از آن و پس از ثبت آن وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کافی داشت.

در این مقاله ابتدا نگاهی به پیش‌نیازهای گرفتن حق طلاق و مقدمات آن میاندازیم، مدارک لازم برای ثبت وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی را بررسی می‌کنیم و نکاتی را در رابطه با فرآیند ارسال دادخواست طلاق توسط زن با داشتن وکالت در طلاق، مطرح می‌کنیم که دانستن آن‌ها ضروری‌ست.

گام اول پیش از گرفتن حق طلاق

با داشتن وکالتنامه حق طلاق، تصمیم‌گیری درمورد پایان یک رابطه زناشویی دیگر بصورت انحصاری در دست زوج نخواهد بود. اگرچه این وکالتنامه باعث سلب حق طلاق از مرد نمی‌شود؛ اما شرایطی را بوجود می‌آورد که زن نیز به همان اندازه (یا با اثبات تحقق شروط مشخصی) در این تصمیم محق خواهد بود.

اهمیت داشتن حق طلاق زمانی مشخص می‌شود که شرایط درخواست طلاق از طرف زن را در دادگاه‌های خانواده مشاهده کنیم. پیچیدگی پرونده‌های طلاق از سمت زوجه بدون داشتن حق طلاق و طولانی شدن زمان به نتیجه رسیدن آن‌ها، مزایای دادن حق طلاق به زن را بیش از پیش نمایان می‌کند.

دعوا - حق طلاق زن

شروطی که در وکالتنامه حق طلاق باید رعایت شود

بهتر است درمورد داشتن حق طلاق و نحوه ثبت آن پیش از عقد نکاح با همسر خود صحبت کنید. حق طلاق بصورت یک وکالت از زوج به زوجه واگذار می‌شود و دو راه برای رسمیت بخشیدن به آن وجود دارد. راه اول ثبت این وکالت در شروط ضمن عقد نکاح و راه دوم مراجعه زوج به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی برای ثبت رسمی یک وکالتنامه حق طلاق.

نکته مهمی که درمورد ثبت حق طلاق در شروط ضمن عقد باید بدانید این است که لفظ و کلمات استفاده شده وجاهت قانونی این وکالت را مشخص می‌کنند. مواردی که در این شرط باید قید شوند شامل :

برای چه نوعی از طلاق حق وکالت واگذار می‌شود. (طلاق خلع، رجعی توافقی یا یکطرفه)
حق قبول بذل مهریه و حقوق مالی بصورت شفاف مشخص شود. (بخشش مهریه برای حق طلاق یکی از توافقات رایج هنگام ارائه وکالت در طلاق به زوجه است)
حق تجدید‌نظرخواهی، فرجام‌خواهی، حق ثبت در محضر طلاق با توکیل به غیر تعیین شود.
تعیین تکلیف درمورد حضانت فرزندان و نفقه آن‌ها انجام شود.
اگر درمورد نحوه نگارش این وکالتنامه پرسشی دارید، یک مشاور حقوقی خانواده از تیم دادسو می‌تواند راهنمای شما در این زمینه باشد.

فرمول موفقیت اینجاست | ساده ترین راه‌ های موفقیت

مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق

واگذاری وکالت حق طلاق از لحاظ اداری کار ساده‌ایست. ثبت این وکالتنامه در شروط ضمن عقد نیاز به مدارک جانبی ندارد چرا که ذیل یک عقد لازم انجام می‌شود و مدارک ثبتی برای عقد کافیست.

نکته دیگر اینکه پیشنهاد می‌کنیم درصورتی که وکالت را ضمن عقد نکاح از زوج می‌گیرید مجددا برای ثبت رسمی آن به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. تجربه ثابت کرده قید این وکالت در شروط ضمن عقد می‌تواند مشکلاتی را در اثبات و اعمال این حق طلاق در دادگاه بهمراه داشته باشد.

برای ثبت این وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیز تنها مدارک مورد نیاز، مدارک شناسایی طرفین وکالت (شناسنامه و یا کارت ملی) و عقدنامه زوجین بهمراه پرداخت هزینه حق طلاق است.

دادگاه خانواده - حق طلاق زن

نکته دیگری که به شما توصیه می‌کنیم، نگه داشتن اصل وکالتنامه نزد زوجه و دریافت کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زوج در کنار آن است. نسخه‌ی اصلی دیگری از وکالتنامه نیز نزد دفترخانه باقی می‌ماند. امکان دریافت کپی از وکالتنامه، درصورت مفقود شدن نسخه زوجین وجود دارد.

چند نکته مهم درباره حق طلاق

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم مراحل طلاق با داشتن حق طلاق چندان پیچیده نیست. اما جزییات اجرایی آن به نحوی‌ است که درصورتی که بدون آگاهی کامل اقدام کنید. فقط زمان را از دست خواهید داد. موارد زیر را با دقت مطالعه کنید:

برای ثبت وکالتنامه طلاق اولا بایستی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید نه دفاتر ازدواج و طلاق.
برای گرفتن وکالتنامه طلاق نیازی به حضور زوجه در دفاتر اسناد رسمی نیست. تنها مدارک مورد نیاز هر دو طرف وکالت را همراه داشته باشید.
پیش از مراجعه به دادگاه‌های خانواده برای دریافت گواهی عدم سازش، به یک وکیل پایه یک دادگستری مراجعه کنید. در محاکم قضایی وکالت زوجه بعنوان یک شخص پذیرفته نیست و تنها وکالت افرادی پذیرفتنی‌ست که پروانه وکالت معتبر از کانون وکلا داشته باشند.
وکالت طلاق می‌تواند از سمت زوجه به زوج واگذار شود. با وجود اینکه این نوع از وکالت چندان رایج نیست اما محدودیتی در ارائه آن وجود نداشتن و برخی این وکالت را با تعیین حدود اختیارات، در اختیار زوج یا شخص دیگری قرار می‌دهند.
برای دریافت وکالت حق طلاق، هموطنان داخل کشور بایستی به دفاتر اسناد رسمی شهر خود مراجعه کنند. هموطنان خارج از کشور نیز می‌توانند با مراجعه به دفاتر کنسولگری بصورت حضوری و یا مراجعه به وبگاه رسمی سامانه میخک بصورت غیرحضوری این وکالت را به شخص مد نظرشان بدهند.

مراحل طلاق با گرفتن حق طلاق

داشتن وکالت حق طلاق (با حق توکیل به غیر) این شرایط را برای زوجه فراهم می‌کند تا این وکالت را به شخص سومی که وکیل دادگستری باشد واگذار کرده و این وکیل به جای زوج مراحل طلاق را با زوجه طی کند.

عدم نیاز به حضور زوج، عدم نیاز به اثبات شروط ضمن عقد یا هر موضوع دیگر، زمان کوتاه‌تر طلاق در مقایسه با سایر روش‌ها و عدم نیاز به طی جلسات مشاوره از جمله ویژگی‌های مثبت داشتن حق طلاق است که طی مراحل ساده‌ی گرفتن آن را منطقی می‌کند.

مزایای حق طلاق برای زن

مهم‌ترین مزیتی که گرفتن حق طلاق توسط زن دارد، این است که زن می‌تواند بدون نیاز به اثبات امری و نیز بدون نیاز به حضور شوهر خود را مطلقه سازد . حتی در صورتی که حق توکیل نیز داشته باشد می تواند این امر را از طریق وکیل خود انجام دهد.

در آوردن حلقه - حق طلاق زن

معایب دادن حق طلاق به زن

درکنار داشتن مزیت حق طلاق برای زن ،دادن حق طلاق به زن برای مرد این عیب را دارد که زن بتواند هر زمان که بخواهد نسبت به طلاق اقدام کند. بدون لینکه مرد از این امر آگاه شود از سوی دیگر دادن این حق برای مرد بار مالی دارد .براین اساس زن می تواند همزمان با طلاق تمامی حقوق خود از جمله مهریه و اجرت المثل را مطالبه نماید.

چقدر این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵

آیا این مفید بود؟

Thanks for your feedback!

نویسنده: سیده سمانه جلیلی

آخرین بروز رسانی

9 خرداد 1402

بروز رسانی توسط

سیده سمانه جلیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *