افتتاح حساب ترکیه
قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان به دلیل اقبال مردم به داشتن حبوان خانگی در حال بروز شدن و تغییرات است تا بدون ایجاد مزاحمت برای همسایه از حیوان مورد علاقه خود مراقبت کنند. صفر تا صد قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان را در این مطلب از گروه سبک زندگی شادمگ بخوانید.

قانون نگهداری حیوان در آپارتمان اختصاصی

اگر شخصی در واحد اختصاصی خود اقدام به نگهداری حیوانی بکند، اصولاً مرتکب خلافی نشده و مسئول نیست مگر اینکه سایر همسایگان بتوانند اثبات کنند که نگهداری آن حیوان حتی در واحد اختصاصی نیز باعث ایجاد بیماری و یا سلب آسایش اعضای ساختمان است.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

اقدام علیه بهداشت عمومی

اگر کسی مدعی باشد که نگهداری سگ حتی در واحد شخصی نیز، بهداشت عمومی ساختمان را به هم میزند و بتواند آن را ثابت کند، شخص مرتکب (نگهدارنده حیوان) تحت عنوان مجرمانه اقدام علیه بهداشت عمومی تعقیب مجازات می شود.

ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی

همچنین در صورت سروصدای غیر متعارف حیوانی که در واحد شخصی نگهداری می شود و سلب آسایس همسایگان، این موضوع قابلیت پیگرد قانونی از سوی مراجع قضایی با عنوان مجرمانه «ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی» را دارد.

قوانین نگهداری از حیوان در مشاعات آپارتمان 

بر اساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها: «قسمت‌‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به ‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء ‌‌می‌‌باشد، قسمتهای مشترک محسوب ‌‌می‌‌گردد و ‌‌‌نمی‌‌توان حق انحصاری برآنها قائل شد.»

همچنین در تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها: «گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌. قسمت‌‌های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هر چند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌‌ها عبور نماید.»

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

با عنایت به این ماده قانونی، به خوبی مشخص ‌‌می‌شود که نگهداری حیوانات خانگی مثل؛ سگ، گربه، مرغ و… در نقاط مشترک بین ساکنان آپارتمان ممنوع است و در صورت تخطی هر یک از ساکنان، بقیه همسایه‌‌ها از حق شکایت برخوردار ‌‌می‌باشند.

تعریف مشاعات

منظور از نقاط مشترک و مشاع آپارتمان؛ راه پله‌‌ها، پشت بام، راه رو، پارکینگ و… است که مورد استفاده عموم همسایه‌‌ها قرار ‌‌می‌گیرد و مطابق قانون نگهداری حیوانات در نقاط مشاع ساختمان ممنوع شده است.

قانون سگ گردانی در معابر عمومی

درکشور ما سگ گردانی در معابر عمومی طبق نظر قانون گذار جرم است چرا که اعتقاد بر این دارند که باعث می شود تا آرامش، آسایش و امنیت عده ای به مخاطره بیافتد.
به همین خاطر سلب آسایش مردم چه در همسایگی و چه معابر عمومی باعث تجاوز به حقوق شهروندی می شود و قانونگذار در مواردی این اقدام را جرم می داند و کسی که حیوانات اهلی یا غیر اهلی را حمل کند به گونه ای که باعث رعب و وحشت دیگران شود قابل مجازات است.
بدین سبب در ماده 618و 638 برای این جرم از سه تا یک سال و یا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

از سال ۱۳۹۷ نیز طبق دستور مقام قضایی به نیروی انتظامی، هرگونه سگ‌گردانی را چه در معابر عمومی و ساختمان‌ها و چه در خودروهای شخصی ممنوع اعلام کرده است، در این دستور آمده است: «سگ در کوچه و خیابان همه جوره ممنوع است؛ چه در اماکن عمومی و چه در خودرو‌ها (که هنوز معلوم نیست عمومی هستند یا خصوصی) »
در این حکم صریحا تأکید دارد منظور از سگ گردانی، تقریبا هر نوع بیرون آوردن سگ از منزل را شامل می‌شود، چون در آن تأکید شده «اماکن عمومی جای سگ گردانی و رفت و آمد حیوانات نیست» و علاوه بر آن، یادآوری شده که «حمل سگ در درون خودرو‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ انجام خواهد شد.»

احکام مرتبط با نگهداری حیوان در قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۰۱ قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان نوشته است: هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

در این ماده به روشنی مشخص است داشتن سگ، جرم نیست ولی در صورتی که فردی، سگ را برای هراس دیگران یا حمله به انسانها برانگیزد، در صورت ورود صدمه به قربانی، فرد برانگیزاننده به قصاص یا دیه محکوم می شود. یعنی ممکن است فردی عامدانه و عالمانه به سگ خود دستور دهد به کسی حمله کند و با حمله سگ به قربانی، شخص تحریک کننده حیوان، ممکن است به قصاص محکوم شود.

همچنین در ماده ۵۱۲ آمده است: هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میشود.

در این ماده نیز روشن است اگر کسی، سگی را در قسمتی (مانند پیاده رو) از خیابان قرار دهد که مردم (مثلا از روی ترس) مجبور شوند از مکان ناامن دیگری (مانند سواره رو خیابان) عبور کنند و در حین عبور صدمه ببینند، صاحب سگ، مسئول جبران خسارات بزه دیده است.

ماده ۵۲۲

ماده ۵۲۲ و تبصره آن به روشنی درباره کسی که سگ خود را به خیابان می آورد و سگ به دیگران حمله می کند، مصداق می یابد. در تبصره این ماده به روشنی عنوان شده اگر کسی سگ خود را به خیابان بیاورد و توان کنترل آن را نداشته باشد، «مقصر» شناخته می شود، یعنی مانند آن است که عمدا سگ را برای صدمه به دیگران، از خانه خارج کرده است.

این ماده می گوید: متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱ ماده فوق هم عنوان کرده: نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب میشود.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

حکم قانونی ماده بعدی که درباره سگی که در خانه شخصی مستقر است، مصداق می یابد، چندان به خیابان و حوزه عمومی مربوط نیست، ولی اطلاع از آن برای آگاهی از نظم حقوقی مربوط به همراه داشتن حیوانات، موثر است. ماده ۵۲۳ می گوید: هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

آشنایی با دلایل ریپ زدن ماشین در شرایط مختلف + راه رفع مشکل

تبصره

تبصره این ماده هم گفته است: در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است.

در بین این همه مواد که حق را به قربانی می داد و از صاحب سگ انتظار جبران خسارت یا قصاص را داشت، یک ماده قرار دارد که می گوید نباید در صورتی که حیوانی در اختیار دیگری است، آن را تحریک کرد و اگر کسی حیوان دیگری را تحریک کند و آن حیوان به وی آسیب برساند، خودش ضامن است و صاحب حیوان، دارای مسئولیت نیست.

ماده ۵۲۵ حکم کرده است: هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

قوانین نگهداری از حیوان سگ  و گربه  در آپارتمان

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌‌‌ ها، در مورد نگهداری سگ، گربه و دیگر حیوانات خانگی در آپارتمان تعیین تکلیف کرده است. بنا به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک اپارتمان‌ها، قسمت‌‌‌هایی از ساختمان که به ‌طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم مورد استفاده تمام شرکا ‌‌می‌‌باشد، قسمت‌های مشترک محسوب ‌‌می‌‌شود و ‌‌‌نمی‌‌توان انحصاری از آنها استفاده کرد.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

در تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، گذاشتن میز و صندلی و… در قسمتهای مشترک ممنوع است‌. قسمت‌‌های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد.

با در نظر گرفتن این ماده قانونی به خوبی مشخص ‌‌می‌شود که نگهداری حیوانات خانگی مثل، سگ، گربه، مرغ و…در نقاط مشترک بین ساکنان آپارتمان، ممنوع است.

در صورت تخطی هر یک از ساکنان، بقیه همسایه‌‌ها از حق شکایت برخوردار ‌‌می‌باشند. منظور از نقاط مشاع آپارتمان، راه‌پله‌‌ها، پشت بام، راهرو، پارکینگ و… است که مورد استفاده عموم همسایه‌‌ها قرار ‌‌می‌گیرد.

نگهداری از حیوانات خانگی در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان از نظر قانون

قوانین نگهداری از حیوان در قسمت های مشترک ساختمان را ممنوع اعلام کرده اما نگهداری آنها در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان با رعایت دو شرط امکان‌پذیر است:

  •  برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت نکند.
  •  ازنظر مقررات و قوانین بهداشت ایجاد بیماری نکند.

در صورت بروز هرکدام از این دو مورد شخص نگهدارنده حیوان، طبق قانون مجرم است و سایر همسایه‌ها می‌توانند از او شکایت کنند.قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

در قوانین آپارتمان نشینی ایران، در خصوص نگهداری سگ،گربه و دیگر حیوانات خانگی سخت گیری‌‌های زیادی وجود دارد و اشخاصی که تمایل به نگهداری حیوانات در آپارتمانشان را دارند باید مقررات و مسائل بهداشتی را به نحو‌احسن رعایت کنند در غیر اینصورت سایر ساکنین می‌توانند نسبت به همسایه خاطی طرح دعوا کنند.

نگهداری از حیوان خانگی از نظر قانونی

بر طبق تبصره ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون آپارتمان‌ها در سال ۱۳۴۷، نگهداری از حیوانات در قسمت‌های مشترک یک ساختمان جرم محسوب شده و شخص دارنده حیوان خانگی به‌ عنوان مجرم شناخته‌شده و سایرین می‌توانند از وی شکایت کنند.

برای نگهداری حیوانات در واحدهای شخصی آپارتمانی نیز، قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان گذاشته‌شده که از نظر مقررات و قوانین بهداشت، حیوان خانگی ایجاد بیماری نکند و برای همسایه خود نیز ایجاد مزاحمت نکرده باشد. اگر دو مورد گفته‌شده رعایت شود، نگهداری این حیوانات در خانه هیچ مشکلی ندارد، در غیر این صورت دارنده حیوان خانگی مجرم بوده و تک‌تک همسایگان می‌توانند از وی شکایت کنند.

پژوهش‌ها نشان داده است، افرادی که حیوان خانگی نگه می‌دارند، اضطراب و فشار عصبی کمتری را تحمل می‌کنند. در واقع تعامل انسان با حیوان باعث کاهش تنش‌ها و افزایش آرامش در آن‌ها می‌شود. البته توجه داشته باید که نگهداری از حیوانات مسئولیت زیادی با خود به همراه دارد و اگر قصد انجام چنین کاری را دارید، بهتر است به تمام مواردی که در بالا گفته شد توجه کنید و همه شرایط را در نظر بگیرید.

نگهداری از کدام حیوانات در آپارتمان خطرناک است؟

تنوع حیوانات خانگی آنقدر زیاد است که قابل تصور نیست. شاید هم بهتر است بگوییم، برخی از حیوانات را نباید در گروه حیوانات خانگی قرار بدهیم اما ظاهرا تنوع‌طلبی بشری پایانی ندارد. برخی از این حیوانات برای انسان‌ها خطرات بسیاری دارند. با این گونه حیوانات آشنا می‌شویم:

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

برخی از مارها: مارها سال‌ها است جزو حیوانات خانگی قرار گرفته‌اند اما بسیاری از گونه‌های مار خطرات بسیاری دارند. مار تایپان اینلند، مار افعی و مارهای سبز از جمله این موارد هستند. حتی در صورتی بی‌خطر بودن این مارها، تصور کنید رها شدن یکی از آن‌ها در محیط آپارتمان چه مشکلاتی را می‌تواند برای ساکنین ایجاد کند
لاک‌پشت‌ها: لاک‌پشت حیوانی آرام و بی‌آزار به‌نظر می‌رسد اما برخی از گونه‌های لاک‌پشت به‌خاطر قدرت بالا در آرواره‌های خود می‌توانند با یک گاز، جراحت شدیدی به شما وارد کنند

گربه‌سانان وحشی

هرقدر هم که بگویید من این توله‌شیر یا پلنگ یا گربه کاراکال را از کودکی بزرگ کرده‌ام و به من علاقه دارد، باز هم نمی‌توانید خطر بالقوه‌ای را که جان شما و ساکنان محیط آپارتمانی را تهدید می‌کند، انکار کنید
برخی از حشرات: رتیل و عنکبوت از جمله حشراتی هستند و برخی از انواع آن‌ها می‌توانند برای فرد نگهدارنده و دیگران خطری جدی محسوب شوند
حیوانات خطرناک دیگر: از دیگر حیواناتی که ممکن است برای ساکنان یک محیط آپارتمانی خطرناک باشند می‌توان به: جوجه‌تیغی، عقاب، شاهین، برخی از ماهی‌های سمی، قورباغه سمی، برخی از خزندگان و کروکودیل اشاره کرد.

قانون درباره رویارویی خطرناک با حیوانات خانگی چه می‌گوید؟

بنابر ماده ۵۰۱ قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان: هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری انجام دهد که موجب هراس او شود و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم شود، حسب مورد، بر اساس تعاریف انواع جنایات، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

باتوجه به این ماده قانونی متوجه می‌شویم که لزوما داشتن یک حیوان خانگی جرم نیست اما اگر در هرمحیطی از جمله در آپارتمان یا بیرون از آپارتمان، این حیوان خانگی (سگ، گربه، مار یا حیوانات دیگر) موجب ترس یا ایجاد جراحت در دیگران شود، صاحب حیوان، بر اساس مورد پیش آمده و تصمیم قاضی احتمالا به قصاص و پرداخت دیه محکوم می‌شود. برای مشاهده کامل قوانین نگهداری سگ در آپارتمان مقاله لینک شده را مشاهده کنید.

در ماده ۵۱۲ قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان نیز می‌خوانیم: هرگاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آن‌ها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در چنین محل‌هایی مستقر سازد و دیگری بدون توجه به آن‌ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و دیگر خسارت‌ها است مگر آن‌که عابر با وسعت راه و محل عمدا با آن برخورد کند.قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

شستشوی والان پرده با لباسشویی راحت و بی دردسر ؛ نیازی به خشکشویی نیست

بنابر این ماده قانونی نیز در صورتی که یک حیوان خانگی در یک محل عبور افراد در آپارتمان یا خارج از آن به دلیل حضور حیوان دچار رعب و وحشت شدید یا جراحت به خاطر لیز خوردن یا عبور از بخش ناایمن شود، فرد نگهدارنده حیوان خانگی مجرم شناخته می‌شود و بنابر تصمیمات قانونی با او برخورد خواهد شد.

نگهداری حیوانات در آپارتمان چه شروطی دارد؟

در هر صورت، نگهداری حیوانات در فضای مسکونی نباید مشکلاتی برای خود شما و دیگر ساکنین ایجاد کند. برخی از حیوانات به دلیل شباهت بیماری هایی که انسان ها هم می‌توانند به آن مبتلا شوند، سلامتی ساکنین را تهدید می‌کند. این حیوانات حتی ممکن است جثه خیلی کوچکی هم داشته باشند، اما در معرض بیماری هایی هستند که می‌توانند انسان ها را هم بیمار کنند.

بنابراین در این صورت مشکل تنها سر و صدای حیوان نیست که به عنوان شرط برای نگهداری آنان در فضای آپارتمان گذاشته می‌شود. شرایط بهداشتی افراد هم در این خصوص بسیار اهمیت دارد.

از بین همه حیوانات، دسته‌ای هستند که مناسب نگهداری در فضای آپارتمان انتخاب می‌شوند. پرندگان، گربه و سگ از انواع محبوب حیوانات خانگی است که با دردسر کمتری می‌توان از آن‌ها مراقبت کرد. اما همین حیوانات هم به دلایلی می‌تواند باعث نارضایتی همسایگان شود.

قوانین نگهداری از خروس در آپارتمان!

شاید به این موضوع بخندید ولی جالب است بدانید برخی از شکایات همسایه‌ها در دادسرا بابت همین موضوع است! درباره نگهداری از پرندگان در آپارتمان گفتیم. اما آیا هر پرنده‌ای را می‌توان در فضای خانه نگهداری کرد؟ این حیوان علاوه بر این که باعث ناراحتی همسایه‌ها می‌شود، خودش هم آزار می‌بیند. چرا که باید در فضای آزاد زندگی کند و بر اساس خلقتی که دارد، صبحا سر و صدا به پا کند.

حتی اگر خانه شما شخصی هم باشد و این حیوان را در حیاط خانه خود نگهداری کنید، باز هم همسایگان می‌توانند علیه شما شکوائیه تنظیم کنند. پس به این نکات توجه داشته باشید. در زندگی شهرنشینی حتی اگر ۱۰۰۰ متر ملک شخصی هم برای خودر داشته باشید، باز هم باید مطابق فرهنگ و قوانین حاکم در شهر به زندگی پرداخت. در این مواقع ضرب المثل “چهار دیواری، اختیاری” معنا ندارد. این اختیار تمام، متعلق به چنین شخصی نیست.

شکایت از همسایه به دلیل سر و صدای حیوان خانگی

در صورتی که با نگهداری حیواناتی همچون سگ در آپارتمان موجب نبود آسایش برای همسایگان شوید، آن‌ها می‌توانند از صاحب حیوان شکایت کنند.

قبل از هر موضوعی باید به نکته قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان دقت کرد که آیا امکانات و شرایط نگهداری از حیوانات خانگی را دارید یا خیر؟ جدا از هزینه‌های نگهداری حیوان، باید به روحیات و نیازهای دیگر او هم توجه کنید. در صورتی که کارمند هستید و در طول روز چند ساعتی خانه نیستید، نگهداری از حیوانات خانگی را فراموش کنید. برای مثال سگ‌ها زمانی که تنها باشند، ممکن است احساس ناراحتی کرده و شروع به سر و صدا کنند. اینجاست که همسایگان با هم متحد می‌شوند تا به شما اعتراض کنند.

گاهی اوقات حتی صدای پرندگان هم می‌تواند باعث نارضایتی همسایه ها شود. در واحدهای کوچک آپارتمان ها، این موضوع وجود دارد که صدای واحدهای مجاور هم بیشتر شنیده می‌شود. بنابراین اگر یکی از واحدها قفسی از پرندگان نگهداری کند، می‌تواند اوایل صبح یا ساعات دیگر از سر و صدای این حیوانات اذیت شود.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

از بین حیوانات خانگی، گربه ها سر و صدای کمتری دارند. اما آن‌ها هم حتی ممکن است شیطنت‌هایی داشته باشند. در هر صورت این نکته را برای این منظور گفتیم که لطفا اگر شرایط و فضای مناسب برای نگهداری از حیوانات را داشته باشید، می‌توانید بدون آن که باعث آزار کسی شود، از خلقت خدا مراقبت کنید.

علل شکایت همسایه از نگهداری حیوان در آپارتمان ساکنین

اگر حضور حیوان، سلامتی ساکنین ساختمان را تهدید کند. این موضوع نیاز به اثبات دارد و اگر ثابت شود می‌تواند به عنوان شکایت پذیرفته شود.

سر و صدای حیوان در ساختمان یکی دیگر از عوامل نارضایتی همسایه هاست. در صورتی که این سر و صدا به حدی باشد که آسایش ساکنین را بر هم بزند، حق شکایت از صاحب حیوان را خواهند داشت.

رها کردن حیوان در فضای مشاعات، فرهنگ آپارتمان نشینی را نقض می‌کند. بسیاری از افراد هستند که با هر دلیلی تمایل و علاقه‌ای نسبت به حیوانات ندارند. یکی از این دلایل می‌تواند ترس از حیوان باشد.

نحوه شکایت از همسایه بابت نگهداری از حیوان

ما توصیه می‌کنیم قبل از این که زمان و انرژی زیادی را برای این کار بگذارید، خودتان به صورت کاملا محترمانه با صاحب حیوان صحبت کنید. در بسیاری از مواقع این مشکل با مذاکره و دوستانه حل خواهد شد. اما اگر بعد از این کار با رفتار نادرستی مواجه شدید و شرایط رو به بهبود را ندیدید، می‌توانید برای تنظیم شکوائیه اقدامات لازم را انجام دهید.

برای اجرای حق شکایت خود لازم است به دادسرای محل زندگی خود مراجعه کنید. با تنظیم شکواییه، موضوع شکایت خودتان را مطرح می‌کنید. موضوع شکایت را “مزاحمت” عنوان کنید. سپس پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل شده و برای رسیدگی به آن باید منتظر بمانید. بعد از مدتی و بررسی موضوع شکایت حکم نهایی صادر می‌شود.

بعد از صادر شدن حکم نهایی شکایت، ممکن است یکی از این ۳ حکم صادر شود:
  • حیوان توسط دادسرا ضبط می‌شود.
  • برای صاحب حیوان حکم حبس صادر می‌شود.
  • مجازات نقدی برای صاحب حیوان در نظر گرفته می‌شود.

البته به همین سادگی‌هایی هم فکر می‌کنید نیست. در تمامی مراحل باید موضوع شکایت شما ثابت شود و سپس برای صدور حکم آخر تصمیم گیری می‌شود.

در نظرات دیگری هم آورده شده که برای این کار باید شاهد داشته باشید. اگر دیگر همسایه ها هم از این موضوع شاکی باشند، می‌توانید ۳ تا ۵ نفر از شما به دادسرا مراجعه کنید و متن استشهادیه را امضا کنید.

در آپارتمان حق نگهداری از حیوانات خانگی را داریم یا خیر؟

حالا که این همه از قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان و شرایط و شکایت از نگهداری حیوانات خانگی گفتیم، بهتر است به این سوال هم پاسخ دهیم. در صورت کلی آیا نگهداری از حیوانات خانگی ممنوع است؟ آیا هیچ کس حق نگهداری از سگ، گربه یا پرنده را ندارد؟

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

Red cat and puppy.

به طور کلی نگهداری از حیوانات مناسب آپارتمان ممنوعیتی ندارد. اما همانطور که گفتیم این موضوع نیازمند شرایطی است که باعث آزار و اذیت شخصی از همسایه ها نشود.

شما می‌توانید انواع حیوانات مناسب برای نگهداری در فضای خانه را انتخاب و از آن نگهداری کنید. یادتان نرود که آن زبان بسته هم نیازمند مراقبت و نگهداری همچون یک کودک است.

نکات مهم نگهداری از حیوانات خانگی

1-شرایط خود را در نظر بگیرید

اگر به فکر گرفتن یک حیوان خانگی هستید، شرایط خود و خانه‌تان را در نظر بگیرید. هر حیوانی ویژگی‌هایی دارد که بهتر است قبل از انتخاب، آن‌ها را بشناسید. مثلا اینکه حیوان موردنظر شما مناسب زندگی در آپارتمان است یا حتما باید در فضای بیرون زندگی کند. یا مثلا دوست دارید سگی که انتخاب می‌کنید مستقل باشد یا اینکه به توجه زیاد نیاز دارد. همه این ویژگی‌ها را با توجه به نوع روحیه و شرایط زندگی خود در نظر بگیرید.

مثلا پیاده‌روی برای سگ ضروری است و توانایی اجتماعی‌ آن‌ها را تقویت می‌کند، اما گربه‌ها معمولا نیاز چندانی به پیاده‌روی ندارند و همین که در خانه فضای کافی برای این طرف و آن طرف رفتن داشته باشند، کافی است. یا مثلا پرنده‌ها را دائم در قفس نگه ندارید و گاهی آن‌ها را در فضای خانه آزاد بگذارید که بتوانند پرواز کنند و روحیه‌شان تقویت شود.

پاک کردن لکه چسب مایع از لباس ، سطوح ، مبل و فرش با چند ترفند بسیار ساده

2-به اندازه حیوان توجه کنید

حیوان را بر اساس اندازه خانه خود انتخاب کنید. اگر آپارتمان کوچکی دارید، حیوان کوچک مناسب است و همچنین توجه داشته باشید که اگر حیوان شما سن کمی دارد، بررسی کنید که در بزرگسالی اندازه‌اش چقدر خواهد بود.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

3-حیوان بی‌سروصدا انتخاب کنید

در آپارتمان اغلب واحدها چسبیده به هم هستند و معمولا صدا بین آن‌ها ردوبدل می‌شود. بنابراین بهتر است جهت حفظ آسایش همسایگان، حیوان ساکتی انتخاب کنید. چون ممکن است با شکایت آن‌ها مواجه شوید. مثلا سگ‌های خود را از تولگی آموزش دهید که بی‌مورد پارس نکنند، وگرنه با افزایش سن و قدرت حنجره تبدیل به موجود مزاحمی برای شما و همسایگانتان می‌شوند.

4-با صاحبخانه یا مدیر ساختمان مشورت کنید

قبل از اینکه حیوانی را به آپارتمان خود بیاورید، در مورد قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان مطمئن شوید. اینکه چه شرایط و محدودیت‌هایی برای حیوانات در نظر گرفته‌اند. همچنین اگر حیوان شما در مقابله با دیگر حیوانات و انسان‌ها حالت تهاجمی دارد، هرگز بدون قلاده حیوان را به محوطه ساختمان نبرید. این توجیه که حیوان باید راحت باشد، نشان‌دهنده بی‌احترامی به حقوق دیگران است.

5-خانه را ایمن کنید

حیوان خانگی هم به عنوان یک عضو خانواده محسوب می‌شود، پس بهتر است خانه را برای او و سلامت‌اش آماده کنید. مثلا ورودی ‌اتاق‌ها را برای رفت‌وآمد حیوان چک کنید، درهای کابینت‌ها و کمدهایی که در آن‌ها وسایلی مانند شوینده یا دارو نگه می‌دارید را قفل کودک بزنید، سعی کنید سیم‌های لخت یا آویزان در اتاق‌ها رها نشده باشند و بهتر است گل و گیاه خود را در جایی دور از دسترس حیوانات نگه دارید، زیرا خوردن گیاهان سمی ممکن است برای حیوان خطرناک باشد.

6- برای حیوان محدودیت تعیین کنید

شما قرار است با حیوان خانگی خود در یک آپارتمان زندگی کنید، بنابراین لازم است برای او قانون و مقررات وضع کنید و حیوان را در مورد مسائلی مانند ادرار و مدفوع توجیه کنید. یا مواردی مانند اینکه کجاها اجازه دارد تردد کند و به چه وسایلی نباید دست بزند.

محل مناسبی برای ادرار و مدفوع حیوان مشخص کنید و به او آموزش دهید که کجا این کار را انجام دهد. بهتر است تا زمانی که حیوان عادت کند، فرش‌های خود را جمع کنید.

7-برنامه روتین برای حیوان داشته باشید

برای مراقبت از حیوان یک برنامه روزانه تعیین کنید. مثلا ساعت غذا خوردن، ساعت پیاده‌روی، ساعت بازی. حیوانات با این روش و برنامه زندگی شادتری دارند. اگر حیوانی دارید که حتما باید در طول روز پیاده‌روی در فضای باز داشته باشد، سعی کنید اگر در طول روز در خانه نیستید، کسی باشد که حیوان را بیرون ببرد.

8-غذای مناسب برای حیوان تهیه کنید

بهتر است برای انتخاب غذای مناسب با دامپزشک مشورت کنید. هر حیوانی رژیم غذایی خاصی دارد و سگ‌ها و گربه‌ها در این زمینه حساس‌تر هستند. همچنین هیچ‌وقت از غذای خودتان به حیوان ندهید. این کار حیوان را لوس می‌کند و همیشه مزاحم غذا خوردن شما می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه خوراکی‌ انسان‌ها به خاطر وجود مواد طعم‌دهنده و نگهدارنده برای حیوانات مضر هستند و می‌تواند به بیماری‌های گوارشی منجر شود.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

9-جای خواب مناسبی برای او در نظر بگیرید

هرچه قدر که آپارتمان شما کوچک باشد، باید یک جای مناسب برای خواب حیوان تدارک ببینید. فضایی برای حیوان ایجاد کنید که در آنجا احساس امنیت داشته باشد. بهتر است تشک یا تخت‌خواب مناسبی برای او تهیه کنید. حواستان باشد که جای خواب حیوان باید تندتند تمیز شود.

10- به حیوان توجه کنید

با سگ، گربه و پرنده‌تان بازی کنید، نوازشش کنید و این احساس را به او القا کنید که برای شما اهمیت دارد. البته محبت شما نباید آنقدر زیاد شود که حیوانتان لوس شود. بعضی از حیوانات به بازی کردن علاقه دارند. وسایل بازی مورد علاقه حیوان را تهیه کنید و با او بازی کنید.

11-به نظافت و سلامتی حیوان توجه کنید

لازم است که حیوان خود را به صورت مرتب تمیز کنید و برای او یک برنامه نظافتی داشته باشد. مثلا حتما بعد از اینکه از بیرون وارد خانه شد، بدن او را بررسی کنید که حشره یا چیز کثیف به او نچسبیده باشد. همچنین یادتان باشد که هر چند وقت یکبار او را پیش دامپزشک ببرید و در مراقبت‌های پزشکی مثل واکسن زدن دقت کافی را داشته باشید.

برای رعایت بهداشت دهان و دندان حیوان می‌توانید از مسواک‌های مخصوص یا اسپری‌های ضدعفونی‌کننده استفاده کنید. در غیر این صورت با عوارضی مثل درد و عفونت ناشی از پوسیدگی و همچنین بوی بد دهان حیوان و گاهی منظره ناخوشایند دهان حیوان روبرو خواهید شد .

12-به حیوان وابسته نشوید

نگهداری طولانی مدت حیوانات خانگی موجب وابستگی عاطفی فرزندان و اعضای خانواده به آن‌ها می‌شود.سعی کنید با آموزش درست و ایجاد ارتباط منطقی بین حیوان و فرزندان خود، مانع از لطمات عاطفی آن‌ها در موارد فوت یا واگذاری حیوان به اشخاص دیگر شوید.

13-منزل را مدام تمیز کنید

یکی از قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان که باید به آن توجه کرد، ریزش موی آن‌ها مخصوصا سگ و گربه است. شاید فکر کنید که با شستشو و حمام کردن بیشتر حیوان، ریزش مو را کمتر می‌کند، اما همیش و در مورد همه حیوانات اینطور نیست و می‌تواند باعث ریزش بیشتر مو شود. بهترین کار این است که از شامپوهای مناسب استفاده کرده و یا با دامپزشک او برای کاهش ریزش موی حیوان مشورت کنید.

قوانین نگهداری از حیوان در آپارتمان

14-به سلامتی خود توجه کنید

افرادی که حساسیت و آلرژی دارند، ممکن است با نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ و گربه شدت آلرژی آن‌ها بیشتر شود. در واقع تماس یا تنفس با مو یا بزاق حیوان می‌تواند باعث تشدید آلرژی شود. بعضی از کودکان حساسیت پوستی مانند خارش یا کهیر به حیوانات دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود در خانه‌هایی که کودکان حساسیت دارند، از نگهداری حیوانات خودداری کنید.

مورد دیگر اینکه هنگام تمیز کردن قفس‌ها و یا جعبه فضولات حیوانات، استفاده از دستکش ضروری است. همچنین وان و ظرف یا مناطقی که حیوان را در آن حمام کرده‌اید و یا برس زده‌اید ضدعفونی کنید.

15-دکوراسیون مناسب انتخاب کنید

اگر قصد دارید که حیوان خانگی داشته باشید، توجه داشته باشید که در دکوراسیون منزلتان انعطاف‌پذیر باشید. مثلا مبلمانی که انتخاب می‌کنید، پارچه‌ای داشته باشد که احتمال خراب شدن یا زدگی آن کمتر باشد. یا حتی در انتخاب جنس پرده نیز دقت کنید. بسیاری از حیوانات برای بازی روی پرده چنگول می‌کشند.

یکی دیگر از نکاتی که در دکوراسیون خانه باید به آن توجه کنید این است که جنس و پارچه‌ای برای مبلمان خود انتخاب کنید که بو نگیرد و میکروب را به خود جذب نکند. مثلا مبلمان چرم میکروب و کثیفی را به خود جذب نمی‌کند و تمیزکردن آن راحت است.

مورد دیگر اینکه فرشی برای خانه خود انتخاب کنید که بافت آن برای حیوان حساسیت‌زا نباشد. همچنین جنس آن طوری باشد که بتوان راحت آن را تمیز کرد و شست. همچنین در انتخاب کفپوش نیز دقت کنید. بهتر است از جنس آن مطمئن شوید که مواد شیمیایی داخل آن برای حیوان ضرر نداشته باشد.

چقدر این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵

آیا این مفید بود؟

Thanks for your feedback!

نویسنده: سیده سمانه جلیلی

آخرین بروز رسانی

8 خرداد 1401

بروز رسانی توسط

سیده سمانه جلیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *